Chronische verzuiming op de werkvloer kan funest zijn voor het succes van een onderneming. Wanneer werknemers met regelmatigheid het werk verzuimen, dan kan dit voorkomen vanwege verschillende redenen, zoals een disfunctionele werkomgeving  persoonlijke problemen, prestatieproblemen van werknemers en een gebrek aan duidelijke verwachtingen. Wanneer uw onderneming te maken heeft met chronisch verzuim, probeer dan de volgende tips om hierin verandering te brengen.

Schrijf een aanwezigheidsbeleid

Door middel van het formaliseren van aanwezigheidsverwachtingen, kan er een maatstaf gecreëerd worden waarmee werknemers geattendeerd kunnen worden wat verzuiming precies inhoudt en waar ze rekening mee moeten houden. Door middel van werknemers duidelijk te maken dat er wordt opgetreden bij verzuiming, zal de kans op verzuiming geminimaliseerd kunnen worden. Het kan bijvoorbeeld helpen om verzuiming te definiëren als een werknemer 30 minuten te laat op werk komt opdagen. Laat werknemers ook blijken dat bovenmatig verzuim aan de orde is wanneer een werknemer bijvoorbeeld zes of meer ongeplande afwezigheden heeft in een periode van zes maanden.

Beloon aanwezigheid

Een andere slimme manier om aan de slag te gaan met verzuimpreventie,  is om gedegen aanwezigheid te belonen door middel van een bonus te geven wanneer werknemers in een periode van bijvoorbeeld 12 maanden geen ongeplande afwezigheden hebben gehad. Op deze manier wordt aanwezigheid een factor in het prestatieboordelingsproces, waardoor het voor werknemers minder interessant wordt om te verzuimen zonder geldige reden.

Biedt ondersteuning aan medewerkers die verzuimen

Wanneer sommige werknemers last hebben van chronische verzuiming, biedt dan vooral ondersteuning aan deze medewerkers en probeer te achterhalen wat precies de redenen zijn van zijn of haar absentie. Het kan soms voorkomen dat sommige medewerkers te maken hebben met een uitdagende levensfase en de werkgever eventueel kan helpen om bepaalde aanpassingen in het werk uit te voeren. Wellicht is het benodigd om een bedrijfsarts in te schakelen die kan helpen met mentale of lichamelijke problemen. Tevens geeft de ondersteuning vanuit de werkgever een gevoel van waardering en dit kan een gunstige invloed hebben op de medewerkersbetrokkenheid. De empathische ondersteuning voor de medewerkers die problemen ervaren zal uiteindelijk ten goede komen aan het welzijn en de prestaties.

Categorieën: Geen categorie

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *