In Nederland geldt de ziektewet. Deze wet houdt in dat zieke mensen die niet meer kunnen werken toch inkomen krijgen. Als je na ziekte weer terug keert naar je werk wordt dit re-integratie genoemd. In dit artikel bespreken we in het kort drie begrippen die te maken hebben met re-integratie, waardoor je na het lezen van dit artikel beter begrijpt wat re-integreren inhoudt.

Eerste spoor re-integratie

Eerste spoor re-integratie is het begeleiden van een werknemer die ziek is geweest, bij het opnieuw oppakken van werk. In eerste instantie wordt bekeken of de werknemer zijn of haar oude functie kan oppakken. Als dit niet het geval is dan wordt de werknemer begeleid tot het vinden van een nieuwe functie binnen de organisatie. Eerste spoor re-integratie is ingesteld door de wet ‘poortwachter.’ Deze wet geeft aan dat de werknemer en werkgever verplicht zijn om dit traject door te lopen.

Re-integratie 2e spoor

Wanneer door omstandigheden een werknemer niet kan re-integreren in zijn of haar oude organisatie, wordt het tweede spoor re-integratie traject ingezet. In een tweede spoor re-integratie wordt een passende plek gezocht voor de werknemer, maar dan in een andere organisatie. Ook dit moet in gang gezet worden door de oude werkgever, in samenwerking met de werknemer.

Eigen risico van de werkgever

Wanneer de werkgever ervoor kiest om eigenrisicodrager te zijn, is de werkgever compleet verantwoordelijk voor zijn of haar (ex-) werknemers. Je bent daarmee als werkgever 104 weken verantwoordelijk voor de werknemer, en de re-integratie van de werknemer binnen jouw, of een andere organisatie.  Je neemt dan de rol die het UWV normaliter heeft, over. Eigen risicodrager zijn kan best lastig zijn vanwege alle wetten en regels die er zijn rondom re-integratie. Het is voor een werkgever daarom fijn als hij of zij hulp krijgt van een onafhankelijke situatie die de werkgever begeleidt in het traject.

Categorieën: Geen categorie

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *