Hebt u een besluit ontvangen van de gemeente waarin beslist is dat uw uitkering stopgezet is? Het is zaak om snel en juist te handelen. U kunt bezwaar indienen bij de gemeente tegen het besluit van een uitkering die stopgezet is. Er zijn verschillende redenen waarom een uitkering stopgezet kan zijn. Denk aan vermeende inkomsten en/of vermogen en aan de schendingen van verplichtingen, bijvoorbeeld de inlichtingenplicht. In sommige gevallen wordt de uitkering tijdelijk stopgezet, maar soms ook definitief. Bij een tijdelijke stopzetting moet u iets doen, bijvoorbeeld informatie aanleveren.

Advocatenkantoor

Binnen 6 weken na dagtekening van het besluit kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente over uw uitkering die stopgezet is. Het kan soms zijn dat de bezwaartermijn korter dan 6 weken is. Zorg dat u tijdig bezwaar maakt, anders kijkt de gemeente niet naar de inhoud. U bent dan niet-ontvankelijk in uw bezwaar.

Om inzicht te krijgen in uw woon- en leefsituatie, kan de gemeente een zogenaamd rechtmatigheidsonderzoek instellen. Er zijn verschillende methoden om dit onderzoek uit te kunnen voeren. De gemeente kan u bijvoorbeeld uitnodigen voor een persoonlijk gesprek, vragen stellen aan de buren of bij uw woning posten en waarnemen. De gemeente kan soms zelfs een huisbezoek brengen, waar zij naar de binnenkant van uw woning kijkt. Wat is er aanwezig qua persoonlijke spullen, voedingsmiddelen, etc.

Bezwaarschrift

Indien u in financiële problemen komt door de uitkering die stopgezet is, dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit is een spoedprocedure, waar de rechter een tijdelijke beslissing neemt. De beslissing is geldig tot aan de beslissing op bezwaar van de gemeente. Het kan zijn dat de rechtbank u een voorschot toekent van de bijstandsuitkering. Wanneer uw bezwaar bij beslissing op bezwaar echter ongegrond wordt verklaard, hebt u een terugbetalingsverplichting tegenover de gemeente. Het hele voorschot zal dan terugbetaald moeten worden.

U kunt een beroepsprocedure starten als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar. Dit doet u bij de rechtbank. In de beslissing op bezwaar staat hoe u een beroepsprocedure opstart.